Jerusalem Bus Map
Including the Jerusalem Light Rail Route & Stations
מפת אוטובוס ירושלים
כולל מסלול ותחנות לרכבת הקלה
jlembusmap.com & jerusalembusmap.net
A subsidiary site of Oren's Transit Page

Jerusalem Local (Intracity) Bus Map
Including Night Lines & Light Rail
מפת אוטובוסים העירונים בירושלים
כולל קווי לילה ורכבת הקלה
Jerusalem Bus Map on Facebook
Click here
to view this map in
Google Earth

Click here
to view this map in
Google Maps
(English)
לחץ כאן
לראות את המפה הזאת
במפות גוגל בעברית

לחץ כאן
לראות את המפה הזאת
בגוגל ארץ

Jerusalem Suburban Bus Map
Including Night Lines & Light Rail
מפת אוטובוסים הפרברים בירושלים
כולל קווי לילה ורכבת הקלה
Click here
to view this map in
Google Earth

Click here
to view this map in
Google Maps
(English)
לחץ כאן
לראות את המפה הזאת
במפות גוגל בעברית

לחץ כאן
לראות את המפה הזאת
בגוגל ארץ

Scroll Down for Map Capabilities, Features, and Instructions
לגלול למטה לקרוא יכולת, מאפינים, והדרכות של המפה
Bookmark and Share
Share

Welcome to the Jerusalem Bus Map at Oren's Transit Page. This fully interactive, unofficial map can be viewed in either Google Earth or Google Maps and contains route information for many bus routes in Jerusalem and the surrounding area, as well as the Jerusalem Light Rail. On this page, you can find information about map features and user instructions, as well as links to the maps themselves.

ברוכים הבאים למפת אוטובוסים ירושלים בדף תחבורה של אורן. המפה הזאת היא לא רשמי, אבל יש בה מידע על הרבה קווי אוטובוס בירושלים ובאזור סביב, וגם הרכבת הקלה, במפה אינטראקטיבית בגוגל ארץ ובמפות גוגל. בדף הזה, אפשר למצוא הדרכות וטיפים על איך להשתמש במפה וגם קישורים למפות.

NOTE: This map is an unofficial map, and this website has no affiliation or connection to the Egged Bus Company, Citypass, the Jerusalem Transportation Management Team, or any other transit provider in Israel or elsewhere in the world. While it is believed that all the information shown on the map is correct, the map's accuracy cannot be guaranteed. Additionally, routes may be changed temporarily or on a long-term basis, with or without notice, for many reasons, including but not limited to road construction, heavy traffic or traffic accidents, road closures, security closures, and weather. You are strongly encouraged to allow ample time to allow for delays that might be caused by any of the aforementioned reasons, and also so that you can locate your nearest bus stop since bus stop locations are not indicated on the map. Oren's Transit Page is not liable or responsible should you not arrive at your destination on time, as planned, for any reason as a result of using this map.

שונו לב: המפה הזו אינה מפה רשמית, ואתר זה אינו קשור או מסונף לחברת האוטובוסים אגד, סיטיפס, תוכנית אב לתחבורה ירושלים, או לכל ספק תחבורה אחר בישראל או בעולם. אני מאמין שכל המידע המוצג במפה זו נכון, אבל איני יכול לקחת אחריות על רמת הדיוק של המפה. בנוסף, מסלולי הקווים עלולים להשתנות באופן זמני או לטווח ארוך, עם או בלי הודעה מראש, מסיבות רבות הכוללות (לא רק) סיבות כמו עבודות בכביש, עומסים בתנועה, תאונות דרכים, סגירת כבישים, סגירת כבישים עקב מצב בטחוני ובעקבות שינויי מזג האוויר. כדאי תמיד לקחת טווח ביטחון (רחב) לעיכובים שעלולים לקרות בשל כל אחת מהסיבות המוזכרות לעיל, וכדי למצוא את מיקום התחנה הקרובה אליכם - שכן מיקומי התחנות לא מצוינים במפה. דף התחבורה של אורן אינו נושא באחריות לכך שאולי לא תגיעו ליעדכם בזמן, כפי שתכננתם, מכל סיבה התלויה בשימוש במפה.

Map Capabilities, Features, and Instructions

יכולת, מאפינים, והדרכות של המפה

The map shows all routes where "Code 62" fares are valid:
* Intracity lines within Jerusalem
* Night Lines/Kavei Lilah
* Suburban lines to Ma'ale Adumim, Mevaseret Zion, Givat Ze'ev, Ora, Aminadav, Even Sapir, Almon/Anatot, Kochav Yaakov, Tel Zion, Adam, and Kever Rachel (Rachel's Tomb)
* Jerusalem Light Rail (route and station locations)

The map also indicates the location of major destinations throughout the city (transportation centers, neighborhoods, major streets, and other points of interest) and which lines stop at each of those locations.

המפה הזאת מראה את כל קו שאפשר להשתמש בקרטיס ל"קוד 62"..
קווי עירוני *
קווי לילה *
,קווי פרברי למעלה אדומים, מבשרת ציון, גבעת זאב, עמינדב, אורה, אבן ספיר *
עלמון/ענתות, כוכב יעקב, תל ציון, אדם, וקבר רחל.
המסלול והתחנות לרכבת הקלה *

המפה גם מראה איזה קווים מגעים ליעדים עיקרים כמו התחנה המרכזית, תחנה הרכבת, שכונות, רחובות עיקרים, ומקומות מעניינים אחרות בעיר.

To maintain map clarity, the intracity routes are shown on one map, and the suburban routes are shown on a different map. The night lines, light rail, and the major stop pinpoints for all locations are shown on both maps.

כדי לשמור את הבהירות במפות, קווי עירוני במפה אחת וקווי פרברי במפה אחרת. קווי לילה, הרכבת הקלה, ותחנות עיקרות הם בשני המפות.

Both the local Jerusalem and Suburban maps can be viewed in either Google Earth and Google Maps. All the maps are fully interactive. Users can toggle individual routes and major stop pinpoints, click on individual lines or pinpoints to see more information about them, and search for addresses while retaining the map display. For detailed instructions on how to use these features, click here.

אפשר להסתכל במפות האינטראקטיביות האלה בגוגל ארץ או מפות גוגל. גם אפשר החליף את הקווים ותחנות העיקרות בין שני מצבים, ללחוץ על קו או תחנת עיקר ויקבלו מידע על הקו או התחנה העיקר, ולחפש לכתובת ספציפי ושומרים אל המפה באותו זמן. לחץ כאן לקרוא הדרכות מפורטות על איך להשתמש במפות האלה.

Due to limitations of the Google Earth software, it is not possible to show which direction the bus operates in on sections where service is not provided in both directions on the same street.

אי אפשר להראות חצים במפה במקומות היכן השני כיוונים של המסלול לא באותו רחוב.

Route 99 (tourist route), Egged routes to any destination aside from those listed above, and routes operated by other operators (i.e. Veolia, Superbus, Illit, Dan, Metropoline) are NOT shown on these maps. The map also does not show the exact bus stop locations, however, a complete list of stops for a given route can be obtained through the trip planner on the Egged website (those lists were the primary source used to create this map).

השרותים האלה לא כולל במפות האלה: קו 99 (לתיירים), קווי אדג ליעדים שלא ברשימה למעלה, וקווים שחברות אחרות (כמו ויאוליה, סופרבוס, עילית, דן, ומטרופולין). גם האתרים המדויקים של התחנות לא במפות האלה, אבל יש רשימות עם כל התחנות בכל קו באתר הרשמי של אגד.

NOTE: The official Egged website is available in English at http://www.egged.co.il/eng/, and in Hebrew at http://www.egged.co.il/. A trip planner provided by the Ministry of Transportation that includes all bus companies within Israel and Israel Railways services is available in Hebrew only at httP://bus.gov.il.

שימו לב:
האתר הרשמי של אגד בעברית: http://www.egged.co.il
האתר הרשמי של אגד באנגלית: http://www.egged.co.il/eng

If you have questions, comments, suggestions, or corrections, please send an e-mail (in either English or Hebrew) to JerusalemBusMap@orenstransitpage.com

אם יש לך שאלות, הצעות, ותיקונים, בבקשה, לחץ כאן כדי לשלוח לי דואר אלקטרוני בעברית או באנגלית. תודה.

Maps:

מפות:
Jerusalem Local (Intracity) Bus Map
מפת אוטובוס העירונים בירושלים
Intracity lines within Jerusalem
Night Lines/Kavei Lilah
Jerusalem Light Rail
קווי עירוני
קווי לילה
הרכבת הקלה
Click here
to view this map in
Google Earth

Click here
to view this map in
Google Maps
(English)
Click here
to view this map in
Google Maps
(Hebrew)
לחץ כאן
לראות את המפה הזאת
במפות גוגל באנגלית
לחץ כאן
לראות את המפה הזאת
במפות גוגל בעברית
לחץ כאן
לראות את המפה הזאת
בגוגל ארץ
Jerusalem Suburban Bus Map
מפת אוטובוסים הפרברים בירושלים
Suburban lines to Ma'ale Adumim, Mevaseret Zion, Givat Ze'ev, Ora, Aminadav, Even Sapir, Almon/Anatot, Kochav Yaakov, Tel Zion, Adam, & Kever Rachel (Rachel's Tomb)
Night Lines/Kavei Lilah
Jerusalem Light Rail
קווי פרברי למעלה אדומים, מבשרת ציון, גבעת זאב, עמינדב, אורה, אבן ספיר עלמון/ענתות, כוכב יעקב, תל ציון, אדם, וקבר רחל
קווי לילה
הרכבת הקלה
Click here
to view this map in
Google Earth

Click here
to view this map in
Google Maps
(English)
Click here
to view this map in
Google Maps
(Hebrew)
לחץ כאן
לראות את המפה הזאת
במפות גוגל באנגלית
לחץ כאן
לראות את המפה הזאת
במפות גוגל בעברית
לחץ כאן
לראות את המפה הזאת
בגוגל ארץ
Be advised that some of the features of the map are not as versatile in Google Maps as they are in Google Earth. Therefore, if you are going to need to use the map more than just once or twice, it is probably in your best interest to download Google Earth and use that program to view the map.

שימו לב: כמה אפיניים לא פועלים כל כך טוב במפות גוגל ופועלים יותר טובים בגוגל ארץ. אם אתה חושב שתשתמש במפה יותר מפעם אחת או פעמיים, תהריד ותשתמש בגוגל ארץ לצפוח את המפה.

Stay Connected

תתקשר אלינו

Receive instant notifications of updates to the map by becoming a "fan" of the Jerusalem Bus Map on Facebook. Additionally, you can join the regular Oren's Transit Page mailing list to receive notifications of major updates to the bus map, and also to receive notifications about updates to the other parts of the website.

תפסבק את המפת אוטובוס ירושלים בפייסבוק ויקבל הודעה כל פעם יש משהו חדש ושונה במפה. גם אפשר להירשם לרשימת עדכון של דף התחבורה של אורן כדי לקבל הודעה כל פעם שיש שונויים במפה וגם תמונות חדשות בחלקות האחרות באתר.Join the
Oren's Transit Page
Update List
Enter your name and email address:
Name:
Email:  
Subscribe      Unsubscribe

Press:

עיתונות:

Click here to read newspaper articles, blog posts, and other press & media coverage that the Jerusalem Bus Map has received.

לחץ כאן לקרוא מאמרים מעיתונים ויומנים רשתים על המפה אוטובוס ירושלים.Click here to visit Oren's Transit Page
לחץ כאן לבקר את דף התחבורה של אורן

שימו לב: כל הדפים ומידע בדף התחבורה של אורן הם באנגלית
This line has been in operation since

© 2009-2013 Oren's Transit Page